Přihláška

Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě na emailovou adresu:

zkohornibriza@seznam.cz

Uzávěrka pro přihlášení závodníků je xxx.

Součástí přihlášky je:

  • kopie průkazu původu (v případě čipu nutné potvrzení ČKS)
  • výkonnostní knížka se zápisem splněné příslušné zkoušky

Přihláška bude přijata po zaplacení startovného. Startovné ve výši 600,- (IGP 1), 800,- (IGP 3) Kč zasílejte na účet č.: 1681224011/3030. Jako variabilní symbol uveďte 08052020, do zprávy pro příjemce jméno + příjmení.