Propozice

Datum konání: podzim 2020

Místo konání: Trnová u Plzně, fotbalové hřiště

Kategorie: 

 • IGP 3 (max. 44 závodníků)
 • IGP 1 (max. 10 závodníků)

O tréninku Vás budeme informovat.

Startovné:

 • IGP 3 - 800,- Kč
 • IGP 1 - 600,- Kč
 • startovné zasílejte spolu s přihláškou na účet č. 1681224011/3030
 • variabilní symbol: 08052020
 • do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení

Přihlášky:

Předběžný program:

 • pátek: prezentace, losování startovních čísel, posuzování disciplín
 • sobota: posuzování disciplín, vyhlášení výsledků

Všeobecná ustanovení:

 • Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem.
 • Volné pobíhání a venčení psů v areálu stadionu je přísně zakázáno. 
 • Každý závodník předloží při prezentaci členský průkaz ČKS nebo průkaz chovatelského klubu začleněného do ČKS s platnou známkou na rok 2020. 
 • V případě odstoupení ze závodu se startovné nevrací.
 • Povinností majitelů fen je oznámit jejich případné hárání 7 dní před začátkem konání akce. Háravé feny musí být po celou dobu konání akce zabezpečeny tak, aby nenarušily průběh závodu. Disciplíny na stadionu budou provádět na závěr.
 • Závodník je povinen dodržovat pokyny pořadatele.
 • Případná změna rozhodčího nebo figuranta vyhrazena pořadatelem.
 • Titul CACT bude udělen nejlepšímu jedinci každého plemene, který získal bodové ohodnocení v soutěži na výborně nebo velmi dobře. Druhému v pořadí za předpokladu splnění tohoto bodového ohodnocení může být udělen Res. CACT. Tituly nejsou nárokové, udělují se za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.
 • Při ztrátě startovního čísla pokuta 1.000 Kč!
 • Kategorie IGP 1 i IGP 3 jsou se zápisem zkoušky.

Protest:

 • Protest je možno podat v průběhu závodu nejpozději do jeho ukončení, současně se složením jistiny 1.000 Kč. V případě zamítnutí protestu propadá jistina ve prospěch pořadatele. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí obrana, poslušnost, los.
 • Proti hodnocení rozhodčího není možné podat protest.

Vyloučení ze závodu:

 • jedinci nemocní a podezřelí z nemoci
 • feny v druhé polovině březosti a feny kojící
 • jedinci nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům

Veterinární předpisy:

 • Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdrávi a mít platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviroze a infekční hepatitidě v době ne kratší jeden měsíc a ne starší 1 rok.